"Jaarlijks worden kniptechnieken en haarmodellen volgens de..."

Onze vaktrainers van links naar rechts:

Barry Loos, Walter Postma, Petra Sonneveld en Marjan Veenstra en Alcina’s international stylist, trainer and creator Paul Gehring.

"Jaarlijks worden kniptechnieken en haarmodellen volgens de laatste trends ontwikkeld. Met dien verstande dat de creatie en presentatie plaatsvindt met een professioneel model en de toepassing wordt afgestemd op onze klanten. Creatief realisme, voor iedereen toepasbaar".

Terug